Home » Termeni si conditii

CONDITII GENERALE DE REZERVARE – VANZARE A BILETELOR DE AVION DE CATRE AGENTIA ONLINE WWW.NAVIGOTRAVEL.RO

 

Societatea Comerciala Andrei Consultanta S.R.L. este o AGENTIE DE TURISM ONLINE cu adresa de site www.navigotravel.ro , care are in obiectul de activitate rezervari – vanzari de bilete de avion pentru zboruri interne si internationale, direct sau prin intermediari.

In vederea indeplinirii acestui capitol de servicii din obiectul sau de activitate, societatea este autorizata de catre companiile aeriene care efectueaza zborurile si actioneaza numai ca intermediar al acestor companii, supunandu-se regulilor si restrictiilor comerciale impuse de catre companiile aeriene in calitate de prestatori directi.

In continuare, vom denumi pe scurt:

Societatea Comerciala Andrei Consultanta S.R.L. - AGENTIADE TURISM ONLINE WWW.NAVIGOTRAVEL.RO

Compania aeriana pentru care este emis biletul de avion - COMPANIA

Clientul care rezerva si/sau cumpara biletul de avion - PASAGERUL

Documentul in baza caruia se efectueaza zborul - BILETUL DE AVION

 

 Rezervarea – vanzarea biletelor de avion se face in urmatoarele conditii:

 

  1. EFECTUAREA REZERVARILOR PENTRU TRANSPORT AERIAN

1.1. Rezervarile pentru transport aerian se fac cu ajutorul sistemelor internationale computerizate de rezervari, care permit accesul agentiei la baza de date a companiilor aeriene si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa care opereaza la o anumita data.

1.2. La efectuarea rezervarii online, pasagerul va fi informat de catre sistemul de rezervari asupra pretului biletului de avion (valabil la data rezervarii), precum si asupra conditiilor, restrictiilor si regulilor aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat in baza respectivei rezervari.

1.3. Toate conditiile, regulile si restrictiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriana, precum si de alti factori (de ex. obligatia detinerii de viza pentru destinatia finala sau punctul de tranzit) independenti de vointa agentiei. Aceste reguli, precum si pretul biletului de avion, se pot modifica, prin vointa celor ce le-au impus, pina in momentul cumpararii efective a biletului, fara ca agentia sa poata fi facuta in vreun fel raspunzatoare.

 

  1. EMITEREA BILETELOR DE AVION si MODALITATI DE PLATA

2.1. Emiterea biletelor de avion rezervate si plata acestora se fac conform conditiilor impuse de catre fiecare companie in parte. Pasagerul are obligatia sa se informeze asupra termenului limita pana la care rezervarea sa este valabila si sa efectueze plata pana la expirarea acestui termen. Termenele pot fi schimbate oricand de catre companie, situatie in care agentia va anunta pasagerul despre modificare, fara a putea fi facuta raspunzatoare in vreun fel de catre acesta pentru o eventuala anulare a rezervarii.

2.2. Raportul contractual intre agentie si pasager apare in momentul in care pasagerul a achitat biletul de avion si a intrat in posesia acestuia. Inainte de a achita efectiv biletul, pasagerul are obligatia sa se informeze la agentie despre toate conditiile si restrictiile aplicabile acelui bilet si sa citeasca prezentele conditii generale.

 

  1. PRETURILE  BILETELOR DE AVION

3.1. Preturile biletelor de avion comercializate prin agentie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate in sistemele centralizate de rezervari, tarife speciale, etc. In aceste conditii, fiecare zbor in parte presupune calcularea de catre sistemul de rezervari a pretului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelasi zbor, cu aceeasi companie,in aceleasi conditii de calatorie, poate genera preturi diferite.

Data fiind multitudinea de preturi aplicabile biletelor de avion, acestea, ca si regulile aplicabile lor nu pot fi afisate sau publicate. De asemenea, informatiile referitoare la reguli, care provin din comunicarile scrise sau transmise computerizat de catre companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agentie, au un caracter continuu, modificarile pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse si publicate in vreun inscris.

3.2. Preturile de vanzare nu sunt neaparat inscrise pe biletele de avion. Preturile de vanzare decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de companie, fiind singura in masura sa conteste modul de inscriere a unui pret pe un anumit bilet de avion.

3.3. Pretul unui bilet de avion devine ferm, impreuna cu toate conditiile aplicabile lui, numai in momentul in care este  inscris pe documentul de incasare intocmit de agentie (factura fiscala).

3.4. Biletele de avion emise de agentie sunt proprietatea I.A.T.A. – BSP Romania, in calitate de reprezentant al companiilor aeriene membre, incasarile aferente biletelor vandute se deconteaza catre I.A.T.A. - BSP Romania, drept pentru care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare despre modul in care a stabilit pretul unui bilet de avion decat de catre acest organism sau de catre compania pentru care a fost emis biletul.

3.5. Pretul oricarui bilet de avion presupune conditii, reguli si restrictii speciale aplicabile calatoriei, iar pasagerul are obligatia sa se informeze asupra acestor reguli inainte de a cumpara respectivul bilet. Dupa cumpararea biletului se considera ca pasagerul a luat cunostinta despre toate aceste reguli si nu mai poate pretinde ca nu a fost informat, odata ce a intrat in posesia biletului de avion.

3.6. Pretul biletului de avion include si taxele de aeroport. Exista insa situatii, independente de vointa agentiei, in care pe parcursul calatoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe, care nu au fost percepute initial, situatie in care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare.

 

IV.            BILETUL DE AVION

4.1.Biletul de avion este documentul, inscrisul sau conventia electronica in baza careia se efectueaza zborul. Biletul de avion este emis de agentie, dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.

4.2. Pasagerul posesor al biletului de avion cumparat are obligatia de a-l pastra in stare buna si de a-l prezenta la imbarcare in vederea admiterii sale la zbor.

4.3. Conditiile contractului si informatiile inscrise pe biletul de avion completeaza prezentele conditii generale. Se considera ca pasagerul care a intrat in posesia biletului de avion a luat la cunostinta de toate aceste informatii.

 

V.             DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Agentia este raspunzatoare de emiterea corecta a biletelor de avion si de informarea cu buna credinta a pasagerului asupra conditiilor aplicabile biletului de avion vandut.

5.2. Pasagerul este obligat sa se prezinte la imbarcarea pentru zbor cu cel putin 2 ore inainte de ora plecarii pentru a i se intocmi formalitatile necesare, iar in cazuri speciale conform informatiilor oferite de companie.

5.3. Agentia nu este raspunzatoare si nu i se pot pretinde despagubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, in urmatoarele conditii :

  • pasagerul nu s-a prezentat la timp la imbarcare(1min. 2 ore inainte de ora plecarii inscrisa pe bilet)
  • pasagerul este refuzat la imbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de destinatie, viza falsa, pasaport cu interdictie, etc) sau in situatia unui refuz nejustificat al autoritatilor de a permite calatoria
  • alte imprejurari sau cazuri de forta majora, pe care agentia nu le putea prevedea sau evita.

5.4. Agentia nu este raspunzatoare pentru intirzieri sau modificari de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (de ex. pierderea bagajelor), obligatii care cad direct in sarcina companiei. In astfel de situatii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despagubi pasagerul in conformitate cu reglementarile internationale.

5.5. Pasagerul poate renunta la biletul de avion cumparat in orice moment, inainte de data plecarii. Indiferent de motivul renuntarii, regula presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului si a taxelor de aeroport aferente. Daca regulile companiei permit conditii de returnare mai avantajoase, agentia va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului.

5.6. Pasagerul poate modifica biletul initial cumparat in conditiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz in parte. De regula, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial iar daca compania permite conditii mai avantajoase, agentia va aplica aceste conditii in favoarea pasagerului.

5.7. Pasagerul nu poate utiliza numai parti componente ale zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renuntare la bilet si i se aplica prevederile din prezentele conditii generale.

5.8. Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terte persoane.

5.9. Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

5.10. In situatia in care pasagerul, din vina sa, utilizeaza doar partial zborurile inscrise in biletul de avion cumparat, el nu va putea pretinde despagubiri de nici un fel agentiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.

5.11. Pasagerul are obligatia sa se asigure ca este in regula din punct de vedere al tuturor formalitatilor necesare calatoriei (politie, vama, sanatate, pasaport, viza, etc), agentia neavind nici o raspundere in fata pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la imbarcare dintr-unul din aceste motive cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde despagubiri agentiei.

5.12. Agentia va informa de buna credinta pasagerul asupra formalitatilor necesare calatoriei solicitate, conform informatiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi facuta responsabila asupra veridicitatii acestor informatii si nici trasa la raspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar si nu are legatura cu serviciul de emitere a biletului de avion.

5.13. Agentia nu este raspunzatoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului in timpul zborului sau datorita unor modificari de orar, intirzieri ale zborurilor, etc, imprejurari care se afla dincolo de controlul si vointa agentiei.

5.14. In situatia in care, chiar si in prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective in Romania, autoritatile de la trecerea frontierei refuza fara explicatii imbarcarea in avion a pasagerului sau intrarea in tara de destinatie, agentiei nu i se pot solicita despagubiri deoarece aceste situatii se datoreaza interventiei unui tert.

 

  1. RECLAMATII

6.1. Orice reclamatie cu privire la biletul de avion cumparat se va face in scris, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat.

6.2. Reclamatiile care nu sunt facute in scris nu vor fi luate in considerare.

6.3 .Agentia va transmite reclamatia respectiva companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar solutia va fi aceea data de compania aeriana, in calitate de proprietara a biletului. Agentia va informa pasagerul despre solutia data de companie reclamatiei, in scris, in termen de 3 zile de la primirea raspunsului de la companie. In situatia in care pasagerul nu este multumit cu raspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene  care a efectuat zborul.

6.4. Pasagerul va fi despagubit direct de catre compania aeriana in toate cazurile in care aceasta decide acest lucru, agentia nefiind obligata sa intermedieze astfel de despagubiri.

6.5. Orice reclamatie se va face de catre pasager in conformitate cu prezentele conditii generale de vanzare a biletelor de avion.

 

  1. DISPOZITII FINALE

7.1. Prezentele conditii generale sunt realizate in conformitate si se completeaza cu prevederile CONVENTIEI DE LA VARSOVIA , in care Romania este parte semnatara, in conformitate cu prevederile art. 11, aliniatul 2 din CONSTITUTIA ROMANIEI.

7.2. Afisarea pe platforma de rezervari online a prezentelor conditii generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se considera ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si el nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.

7.3. Prezentele conditii generale vor fi aplicabile si opozabile tertilor in toate situatiile stipulate in cuprinsul lor.